Skärmaskiner

Finplasma

Format: 3000×1500 mm
Plåttjocklek upp till 20mm