Kvalité för oss.

Vi har ett kvalitetsledningssystem i vår produktion och arbetar ständigt med att förbättra, utveckla och underhålla vår utrustning.
Regelbunden mätning görs med modern och kontrollerad utrustning. Detta för att säkerställa kundens krav på sin produkt och för att vi ska uppnå kundtillfredställelse. Något vi finner väldigt viktigt.
Vårt mål är att erbjuda dig som kund felfria utrustningar, komponenter och tjänster i rätt tid och rätt pris.

Miljö

Vi arbetar med hög medvetenhet om miljöansvar och har höga miljömål. Detta såväl som under vår produktion, som innan till efter.
Som en del av detta försöker vi effektivisera våra transporter och handla i så god mån som möjligt av närliggande företag för att minska utsläpp av avgaser.
Även att ständigt arbeta föra att minska spill och annat avfall i våran produktion.
Att underhålla våra lokaler, att hålla de så slutna som möjligt och att hålla vår maskinpark ständigt uppdaterad ger oss minskat luftutsläpp och minskat slitage.
Vi använder oss självklart av avfallssortering såväl som kontorspapper, farligt avfall till sortering av skrot.

Stål Set ställer krav på underleverantörer och försöker löpande utveckla samarbetet. Arbetskläder och skinn ska kunna spåras så att dessa är producerade på ett bra sätt där både djur och människor far väl. Vi arbetar för framtiden!

Meriter
ISO9001_2008Logoiso-14001_2004

Vi är certifierade med följade certifikat (länk/nedladdning):

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

 

AAA – trippel A – högsta kreditvärdighet

Arbetar med PPAP